• Didaktický test se skládá ze 2 částí: poslech (40 minut) a čtení a jazyková kompetence (60 minut).
  • U poslechu je každá nahrávka puštěna 2x.
  • Celkem se dá získat 95 bodů (64 úloh), většina otázek je za 2 body, ostatní za 1 bod.
  • Je nutno získat minimálně 44 % pro úspěšné zvládnutí, to je 42 bodů a více.
  • U každé úlohy je právě jedna správná odpověď.
  • Za nesprávné či nezodpovězené otázky se body neodečítají.
  • Body získané v didaktickém testu mají váhu 50 % z celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Struktura testu

Kategorie

Čas

Část testu

Počet a typ úloh

Body

poslech

40 minut

1. část

4x multiple choice

8

2. část

8x dichotomické (N/P)

8

3. část

8x otevřená stručná odpověď

16

4. část

4x multiplce choice

8

čtení a jazyková
kompetence

60 minut

5. část

5x multiple choice

10

6. část

10x dichotomické (N/P)

10

7. část

5x multipe choice

10

8. část

5x přiřazovací

10

9. část

15x multiple choice

15

Celkem

9 částí

64 úloh

95 bodů

Typy testových úloh

  1. Multiple choice: úloha obsahuje otázku a většinou 4 možné odpovědi. Vždy je právě jedna správná.
  2. Dichotomy: úlohy obsahují na výběr jen dvě možnosti, v testu označeny jako P/N (pravda/nepravda).
  3. Přiřazovací: úlohy obsahují dvě skupiny krátkých textů. Vždy se musí přiřadit nejvhodnější texty z druhé skupiny. Druhá skupina často obsahuje 1 nebo 2 texty navíc, které se nepoužijí.
  4. Otevřené: student musí sám vytvořit odpověď, většinou se jedná o krátké odpovědi v rozmezí 1 – 3 slov.