U krátkých textů s výběrem možnosti správné odpovědi je důležitou věcí znalost tzv. W-questions. Jedná se o otázky začínající na “W”. Jsou to tázací zájmena what, why, who, when, where nebo which.

Je velmi důležité znát rozdíly mezi těmito zájmeny, protože na základě jejich významu závisí většinou pochopení celé otázky. Mrkni na video, ve kterém zjistíš význam a správné použití těchto zájmen.

Více výukových videí získáš v našem kompletním přípravném online kurzu, který tě připraví na maturitu z angličtiny.