Absolutní hodnota – příklady

Absolutní hodnota z čísla vyjadřuje vždy číslo nezáporné. Toto číslo je tedy buď rovno nebo větší než nula. V případě, že se jedná o kladné číslo, bude výsledná hodnota stejná.

V případě, že se jedná o záporné číslo, bude hodnota opačná. Tedy: x<0, kdy absolutní hodnota je -x.

Absolutní hodnota patří do oboru Reálných čísel.

Mrkni také na kompletní přípravu na maturitu z matematiky.