Logaritmická rovnice je taková, jež v sobě obsahuje logaritmus. Tyto rovnice vycházejí z počítání s klasickými logaritmy. V tomto videu si ukážeme tři základní tipy.

Základní rovnice: logax = b

Složitější rovnice: loga(f(x)) = loga(g(x))

Substituce: u = logax -> kvadratická rovnice

Mrkni také na kompletní přípravu na maturitu z matematiky.