V případě, že chceme řešit dvě (či více) rovnice zároveň, využíváme tzv. soustavu rovnic. V takovýchto soustávách máme povětšinou více než jednu neznámou, takže naším cílem bude najít správnou kombinaci čísel tak, aby dosazením za všechny proměnné, nám všechny rovnice dávaly smysl.

Jaké jsou dvě hlavní metody?

  1. Dosazovací
  2. Sčítací

Pro kompletní přípravu na maturitu z matematiky mrkni na náš online kurz.